Thursday, 22 January 2015

Soul Mates -
Christiaan van Vuuren & Nicholas Boshier

 Christiaan van Vuuren as Rocky
 Nicholas Boshier as Sticks
 Boshier
 van Vuuren
 
van Vuuren
 
 
 (left:) Boshier (right:) van Vuuren
(top:) Boshier (bottom:) van Vuuren
Christiaan van Vuuren as Dom Nader
 
Nicholas Boshier as Adrian Archer
 
van Vuuren
(left:) Boshier (right:) van Vuuren

No comments:

Post a Comment